About us

We are a group of students who share an interest in China’s thousands of years old culture and history, but also in current events. We decided to convert this interest into a student  organization that would allow other people to share our interest and participate in various activities.

In addition to lectures and meetings with interesting people, we focus on the organization of culinary workshops, sports activities, language courses and game evenings. Each of these activities shows China from a different perspective and allows us to get to know and understand the whole Middle Kingdom. In our club we welcome all who share our passion and desire to be active.

Main activities: lectures, discussions, culinary workshops, sports activities, language courses, games evenings.

Who can be a member: anyone who is interested in China, regardless of age, origin or university.

我们是一群不仅对中国五千年文化及历史,同时也对中国当代发展有兴趣的学生。根据我们共同的兴趣,我们创立了这个中国文化体验的学生组织,让大家通过多元化的活动,参与并分享我们的中国文化经验。除了有关的座谈会以及交流会外,我们亦会不定期举办如料理工作坊,运动项目,语文课程等各类活动。这些活动意在让我们通过不同的视角,更加广泛并深入的了解中国。我们欢迎所有和我们有着共同兴趣的人士加入我们。

主要活动包括:座谈会,研讨会,料理工作坊,运动会,语言课程等。

谁能成为会员:不论年龄,国籍或在读院校,任何对中国有兴趣的人士都能加入我们。

Jsme parta studentů, které spojuje zájem o Čínu, její tisíce let starou kulturu a historii, ale i o aktuální dění. Tento zájem jsme se rozhodli přeměnit ve studentskou organizaci, která umožňuje i dalším lidem sdílet náš zájem a spolupodílet se na různých aktivitách.
Kromě přednášek či besed se zajímavými lidmi se soustředíme i na organizaci kulinářských workshopů, sportovních aktivit, jazykových kurzů či herních večerů. Každá z těchto aktivit přibližuje Čínu z jiného úhlu pohledu a jako celek umožňuje Říši středu lépe poznat a pochopit. V našem klubu vítáme každého, kdo s námi sdílí naše nadšení a chuť být aktivní.

Hlavní aktivity: přednášky, besedy, kulinářské workshopy, sportovní aktivity, jazykové kurzy, herní večery.

Kdo může být členem: každý, koho zajímá Čína, bez rozdílu věku, univerzity či původu.