Aleš Červinka: Čínu vnímám jako budoucí světovou velmoc

Jako regionální ředitel CzechTrade pro Čínu vedl Aleš Červinka téměř 10 let pobočku CzechTrade v Shanghai. Před půl rokem se přesunul do nově vznikající pobočky v jihočínském Guangzhou/Kantonu. S Čínou má tedy bohaté pracovní i osobní zkušenosti. Jak se k práci v Číně dostal, co se mu na čínské kultuře nejvíce líbí a jak vidí budoucnost Číny? To vše se dozvíte v následujícím rozhovoru.

 

Jak byste se stručně charakterizoval ve 2 – 3 větách?

Otevřený přátelský člověk, kterého baví jeho práce pomáhat českým firmám v Číně.

Odkdy se zajímáte o Čínu? Vnímáte za tu dobu nějaké změny, co se týče chování lidí? Jaké vnímáte největší kulturní odlišnosti mezi ČR a Čínou?

Do Číny jsem poprvé přiletěl v roce 2004 jako obchodní manažer firmy Rieter prodávat textilní dopřádací stroje. Od té doby jsem si Čínu zamiloval a můj pracovní i soukromý život jsem podřídil tomu dlouhodobě žít a pracovat v této zemi. Od té doby se Čína samozřejmě výrazně změnila, stejně tak i místní lidé. Vše výrazně ovlivnil internet a sociální média, ale také větší otevřenost Číny vůči okolnímu světu a možnost cestování Číňanů do zahraničí. Největšími kulturními odlišnostmi mezi ČR a Čínou jsou určitě jazyk, jídlo a rozdílné vnímání běžného života. V Číně jsou naprosto odlišné názory na životní hodnoty, velmi silné je zde „zachování tváře“, vše se točí kolem vztahů (v práci i v soukromém životě), trávení volného času, atd.

Jak jste se dostal k práci v Číně? Byla to plánovaná volba nebo spíše náhoda?

Byla to náhoda, neboť jsem v roce 2003 ve firmě Rieter dostal na starosti čínský trh po mém kolegovi, co šel do důchodu. Začal jsem do Číny jezdit služebně, pak jsem zde začal působit dlouhodobě, našel jsem si zde manželku. Čína mi přirostla k srdci, takže jsem pak ve svém životě podřídil vše tomu, abych zde mohl dlouhodobě žít a pracovat.

Mluvíte čínsky? A myslíte si, že je znalost čínštiny pro úspěch v Číně zásadní?

Čínsky jsem se naučil až v Číně, mám složené zkoušky na 4. stupeň (HSK 4), což mi stačí, abych se bez problémů domluvil na všem, co potřebuji. Podle mého názoru, pokud chcete v Číně působit dlouhodobě, je znalost čínštiny poměrně důležitá. Ulehčuje Vám zde běžný život a samozřejmě pomáhá v obchodě. Pokud ale do Číny jezdíte jenom párkrát do roka na výstavu nebo služební cestu, nemá cenu studiem trávit příliš mnoho času, vystačíte si se základními frázemi.

Kdo nebo co Vám v Číně nejvíc pomohl(o)?  Jakou roli v tom hrál ten známý pojem „guanxi“ a co byste poradil nováčkům v této oblasti?

V začátcích mi určitě nejvíce pomohli kolegové z práce a poté manželka. Hlavně v překonání jazykové a kulturní bariéry. Časem jsem si vytvořil svůj okruh přátel a vybudoval potřebné „guangxi“, které využívám dodnes (v soukromém i v pracovním životě). Nováčkům v Číně bych poradil, aby se co nejdříve naučili čínsky, chodili co nejvíce na společenské akce, kde získají nové kontakty, nebáli se více proniknout do čínského způsobu života a pochopili tak řadu souvislostí, nainstalovali si do telefonu aplikaci WeChat a připojili se do co nejvíce diskuzních skupin. Např. v Šanghaji, Pekingu, Guangzhou a Shenzhenu jsou na WeChatu skupiny Čechů a Slováků, kteří se vzájemně potkávají a diskutují on-line běžné životní i pracovní záležitosti.

Obr. č. 1: Guangzhou/Kanton

Dlouho jste vedl českou pobočku CzechTrade v Šanghaji, poté jste se přesunul do Kantonu. Uvědomujete si nějaké rozdíly mezi podnikatelským prostředím obou provincií? Vidíte naopak nějakou podobnost s českým podnikatelským prostředím?

Kancelář CzechTrade v Šanghaji jsem vedl téměř 10 let, v jihočínském Kantonu/Guangzhou jsem zatím pouze půl roku, nicméně již vnímám určité rozdíly mezi oběma městy. Šanghaj je více mezinárodní a rozvinutá megalopole více ovlivněná západní kulturou s velkým počtem cizinců, což činí toto město v celé Číně (kromě Hongkongu) nejideálnějším pro život cizince. Existují zde kvalitní mezinárodní školy, je dostupná kvalitní zdravotní péče, najdete zde restaurace z celého světa, možnosti kulturního a sportovního vyžití jsou obrovské, sídlo zde mají velké zahraniční společnosti, více lidí zde mluví anglicky. Šanghaj má rovněž nejlépe vyřešenou městskou dopravu + 2 mezinárodní letiště, konají se zde největší mezinárodní veletrhy, jsou zde fungující úřady, atd.

Guangzhou/Kanton je více tradiční čínské město se subtropickým klimatem, jedná se o tradiční centrum výroby a obchodu, je zde obrovská výrobní základna pro velké množství produktů, které se vyváží do celého světa, proto je ve městě velké množství obchodníků z Afriky a arabských zemí. Jedná se sice o město první kategorie, ale Kanton je stále ve stínu mnohem známějších a více rozvinutých měst jako Peking a Šanghaj. Nicméně zde vnímám velmi silného obchodního ducha místních obyvatel a je zde cítit blízkost Hongkongu. Guangzhou rovněž trochu soupeří se sousedním Shenzhenem (také město první kategorie), které je oproti Kantonu moderní, dravé centrum hi-tech průmyslu, ICT a elektroniky, někdy se mu přezdívá čínské „Silicon Valley“. Určitě zde ale i díky menší konkurenci zahraničních firem spatřuji velký potenciál pro české firmy.

Roste zájem českých podnikatelů o čínský trh? Využívají služeb CzechTrade? Kolik jich procentuálně uspěje? Mají čínský trh jako ten hlavní?

CzechTrade má v současnosti 4 kanceláře v Číně, a všechny jsou plně vytížené – to svědčí o velkém zájmu českých podnikatelů o čínský trh. Pracujeme hlavně s malými a středními firmami, které ve stále větší míře využívají našich služeb (hlavně vyhledání a oslovení vhodných čínských partnerů + ověření zájmu o spolupráci, prověřování čínských firem, účast na výstavách na společných stáncích organizovaných CzechTrade, průzkumy trhu, dlouhodobá exportní asistence, tlumočení, asistence u jednání, atd.). České firmy totiž zjistily, že jim CzechTrade může díky své fyzické přítomnosti v teritoriu výrazně pomoci s jejich exportem, ušetřit jim náklady a čas, snížit riziko a poradit se správnou obchodní strategií vstupu na čínský trh. Je těžké odhadnout, kolik jich ve finále uspěje, ale dle úspěšných případů, které evidujeme, bych to odhadl na cca 50%. Pro většinu českých firem není čínský trh jako hlavní, většinou mají hlavní odbytiště v zemích EU a do vstupu do Číny je nutí stále větší globalizace a obrovský stále rostoucí čínský trh.

Obr. č. 2: Pobočky CzechTrade v Číně

Jaká odvětví jsou v současné době nejpopulárnější? A do kterého odvětví byste Vy sám v Číně investoval?

Letectví je nyní „hot topic“, spotřební zboží (hlavně výrobky pro děti), potraviny a nápoje (voda, pivo), environmentální technologie, zdravotnictví, služby (cestovní ruch), a další.

Obr. č. 3: Příležitosti pro české firmy v jižní Číně (zejména v provincii Guangdong)

Zvykl jste si na život v Číně? Co Vám tam nejvíce vadí a co se Vám naopak líbí více než v ČR?

Po těch cca 12 letech v Číně mohu říci, že jsem si na život v Číně již zvykl. Je to ale dáno hlavně tím, že jsem díky své čínské rodině pronikl hodně hluboko do čínské kultury. Je toho hodně, co se mi na místní kultuře líbí – např. energie a drive místních lidí, výtečné jídlo, skvělé služby, řada krásných míst, pragmatický přístup k životu, krásné ženy, atd. Nejvíce mi zde vadí znečištění ovzduší, bezpečnost potravin a nekvalitní voda, dále pak rozdílné životní hodnoty (peníze na prvním místě), konzumní styl života s minimem kultury a téměř nulové využití volného času (není zde zkrátka tolik možností jako v ČR, Číňané nemají kromě své práce téměř žádné koníčky).

Jak vidíte budoucnost Číny (např. z hlediska struktury ekonomiky, ekonomického růstu, plánovaných pětiletek, statutu tržní ekonomiky, měnového kurzu, geopolitiky)?

Toto je velmi obecná otázka. Stručně bych na ni odpověděl asi takto: Čínu vnímám jako budoucí světovou velmoc (bude hrát v globálním světě čím dál větší roli), která bude čím dále více spoléhat na svou domácí spotřebu a svůj obrovský rostoucí trh, který má svá specifika. Čína bude rovněž v čím dál více odvětvích plně soběstačná. V odvětvích, kde to nebude možné, bude i nadále skupovat zahraniční společnosti s vyspělými technologiemi. Bude docházet ke konsolidaci čínských státních podniků a růstu malých a středních firem. Stát si ponechá rozhodovací a řídící moc, která v kombinaci s plánovanou centralizovanou ekonomikou a tržním prostředím bude pro tak velkou zemi jako je Čína jediným efektivním řešením.

Kdybyste měl našim čtenářům a fanouškům vzkázat jednu věc, co by to bylo?

Čína je velmi specifický trh, který však při správně zvolené strategii nabízí řadu příležitostí. Vstup na čínský trh je „běh na dlouhou trať“, ale CzechTrade je tu pro Vás, využívejte více našich služeb!

Obr. č. 4: Doporučení pro české firmy

 

Autor: Ivona Maršíková

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *